akce do konce března 2020!!! 

Nyní zdarma ocenění Vaší nemovitosti za účelem prodeje, a to soudním znalcem. Jen Pro naše klienty!!! získáte tak prodejem největší výnos v nejkratším čase, protože se vaše nemovitost nabízí za reálnou tržní hodnotu.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat:                                          Tel: 603420639  email: optifina@seznam.cz ​

Oceňování nemovitostí a podniků

Odhady: Zapsaná vázaná živnost: Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, -finanční majetek, - obchodní závod

Znalecké posudky zpracovává: soudní znalec Ing. Radomír Stárek, MBA

NEMOVITOSTI 

Podle cenových předpisů:

-    DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

      Stanovení ceny pro DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ při prodeji nemovitostí.

-    DAŇ DAROVACÍ

      Stanovení ceny pro DAŇ DAROVACÍ při darování nemovitostí.

-    DAŇ DĚDICKOU

      Stanovení ceny pro DAŇ DĚDICKOU pro vypořádání v rámci dědického řízení.

-    MAJETKOVÁ VYPOŘÁDÁNÍ

      Stanovení zjištěné ceny při vypořádání SJM a podílových spoluvlastnictví.

-    OCENĚNÍ NEMOVITOSTI

      Pro vklad nemovitostí do majetku firmy.

-    Věcná břemena - služebnosti (vedení elektřiny, plynu, trafostanice apod.)

Oceníme (stanovíme cenu obvyklou) pro Vás :
- rodinný dům, byt, nebytový prostor,  chatu, chalupu, budovu, halu, pozemek, věcné břemeno (služebnost)

Oceňování podniků:

Provádíme ocenění :

- všech typů společností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s, v likvidaci)

  družstev

- firem fyzických osob - podnikatelů

- obchodních a akciových podílů

  částí podniků

- jednotlivých druhů majetků podniků

- stanovení ceny obvyklého nájemného (např. kancelářských ploch, skladových   

   ploch apod.)

a to pro tyto účely:

- ocenění pro účely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodního společností    

  a družstev

- ocenění podniku nebo části podniku pro nepeněžitý vklad

- ocenění pro prodej podniku

- ocenění pro dražbu

- ocenění pro daňové účely

- ocenění pro dědické řízení

- ocenění pro prodej/převody obchodních a akciových podílů

- ocenění při dělení společného jmění manželů

- ocenění pro vypořádání společníka

- ocenění podniku pro výkon rozhodnutí prodejem podniku

- ocenění pro účely konkursního řízení

- ocenění majetku podniku při převodu pro daňové účely (dle vyhl.č. 3/2008 Sb.   

  v platném znění)

 

...

Optifina plus, s.r.o. - ZNALECKÁ REALITNÍ, Nádražní 414, Benešov 256 01

Exported from REALKO